"Sa piling Mo ngayon ako'y bituing walang ningning, nagkukubli sa liwanag at kislap ng ating pag-ibig."

I AM A MUSIC ALLY.

By Jericho Torres

…. hmmmmm (Taken with instagram)